• slider image 533
  • slider image 536
  • slider image 541
  • slider image 537
  • slider image 544
  • slider image 545
  • slider image 548
:::

2022年IEYI台灣賽發明組榮獲1金1銅

國小運動休閒組   金牌獎   感應式音符演奏車   四年級 羅聖恩   五年級 吳惠慈   三年級 李馥恩

國小便利生活組   銅牌獎   自動收納棉被裝置   四年級 羅聖恩   五年級 吳惠慈   三年級 黃松粼

鍾怡盈 於 2022-03-21 發布,共有 117 人次閱讀
:::

會員登入

搜尋